PROJEKT LOGO DLA BBS

Wykonaliśmy kilka projektów logo dla Beskidzkiego Banku Spółdzielczego. Użyliśmy koloru zielonego, jako synonimu Beskidów, gór porośniętych lasami.